Adoptie

Om een ratje te adopteren bij Ratopia, zijn er enkele voorwaarden. Bij interesse en voor meer informatie kan u terecht op ons forum of vul gerust het contactformulier in. 

Een ratje adopteren kost €12. Een castraat kost €20 om de kosten van de castratie deels te dekken. Minderjarigen mogen enkel een ratje adopteren met toestemming van hun ouders, voogd of verantwoordelijke.

Er wordt niet gefokt met geadopteerde ratjes. Indien dit toch gebeurt, zal Ratopia het ratje en het nageslacht terugeisen. Het ratje moet een geschikte huisvesting krijgen. Belangrijke factoren hierin zijn de kooi met inrichting, de bodembedekking en het voer. Ratjes worden steeds per 2 uitgeplaatst tenzij er al een ratje van dezelfde leeftijd aanwezig is.

Afstand

Afstand doen kost €5 voor een ratje met een leeftijd tot 1,5 jaar en €10 voor een ratje met een leeftijd tussen 1,5 en 2 jaar. Voor een ratje ouder dan 2 jaar betaal je €20 omdat dit een metekindje zal worden. Voor de afstand van een nest (+ eventueel de moeder) vragen wij €20.

Bij afstand worden de ratjes gecontroleerd op medisch vlak. Bij gezondheidsproblemen zullen de kosten worden doorgerekend.

Spullen en kooien zijn altijd welkom. De opvang kan dit zeker gebruiken!

Metekindjes

Ratjes met gezondheidsproblemen of ratjes die ouder zijn dan 2 jaar zullen in de opvang blijven. Het ratje verblijft dan bij het opvanggezin waar het de nodige zorg en aandacht krijgt.

Metekindjes kunnen financieel geadopteerd worden. De adoptant steunt het ratje door een maandelijkse bijdrage te storten van minimum €5. Uiteraard kan de meter en/of peter het ratje af en toe bezoeken.

Indien u graag meter/peter wil worden, vul dan zeker het contactformulier in.

Zorgenkindjes

Zorgenkindjes zijn ratjes die nog in quarantaine zitten, ernstig ziek of voor onbepaalde duur ziek zijn. Deze ratjes kunnen niet gereserveerd worden, maar er bij interesse kan er wel gemaild worden. Van zodra het zorgenkindje geadopteerd kan worden, contacteren we vervolgens de eerste persoon die mailde.

Zorgenkindjes kan je eveneens financieel steunen, maar extra krachtvoer, groentepapjes en andere extraatjes zijn altijd welkom.

Indien u graag een zorgenkindje wil steunen, vul dan zeker het contactformulier in.