Voorwaarden

Dit zijn de adoptie- en reserveringsvoorwaarden die we binnen de rattenopvang aanhouden.

Adoptievoorwaarden 

 • Adoptie van een ratje bedraagt €20, van een castraat €35
 • Minderjarigen moeten steeds toestemming hebben van hun ouders, voogd, verantwoordelijke via aanwezigheid tijdens de adoptie of schriftelijke toestemming
 • De rat zal een geschikte huisvesting krijgen: een voldoende grote kooi, aangepaste bodembedekking, geschikt voer, aandacht, speeltjes, extraatjes, …
 • Er mag niet worden gefokt met geadopteerde ratten. Als dit wel gebeurt, zal Ratopia de rat en het nageslacht terugeisen
 • Opvangers worden steeds per 2 uitgeplaatst, tenzij er reeds een rat van dezelfde leeftijdscategorie aanwezig is
 • Indien de adoptant maar één rat heeft, zal deze meegenomen worden bij de adoptie om te evalueren of de karakters en de ratjes overeenkomen
 • Indien men een geadopteerde rat omwille van onvoorziene redenen moet wegdoen, zal hiervan melding worden gemaakt aan Ratopia zodat we onderling naar een oplossing kunnen zoeken
 • Gezonde ratten kunnen onmiddellijk worden geplaatst na 15 à 21 dagen observatie en na goedkeuring
 • Indien er populaire kleuren/tekeningen in opvang komen, wordt er steeds geprobeerd om deze uit te plaatsen met een minder populaire kleur/tekening
 • Wanneer iemand 2 ratten uit opvang wilt adopteren, zullen we proberen deze uit één groep te kiezen zodat wij geen nieuwe intro’s moeten doen en de ratten in kwestie geen extra stress ondergaan
 • Wanneer een rat gezond wordt gereserveerd, wordt er vanaf 10 dagen reservatie een extra bijdrage gevraagd
 • Gecastreerde mannen zijn na 10 dagen onvruchtbaar en kunnen vanaf dan bij vrouwen/mannen worden uitgeplaatst
 • Bij elk ratje staat duidelijk een karakterbeschrijving, als je ervoor kiest een “bagageratje”, te adopteren; bezint dan eer je begint. Wij doen ons uiterste best om zoveel mogelijk tips en informatie mee te geven met adoptanten en willen hoe dan ook vermijden dat “bagageratjes” na een periode terug moeten komen in de opvang. Dit zou opnieuw een klap zijn voor het diertje.

Adoptievoorwaarden bij rittens 

 • Een ritten van 6 weken adopteren kan enkel wanneer je jongste rat maximum 10 weken oud is
 • Een ritten van 8 weken oud kan enkel worden uitgeplaatst wanneer je jongste rat maximum 4 maanden is
 • Indien er geen ratten jonger dan 10 weken aanwezig zijn, worden de rittens minimum per 2 uitgeplaatst omdat een leeftijdsgenootje van belang is voor de geestelijke ontwikkeling, het spelgedrag (dat later een rol speelt in het opklimmen in rangorde) en de communicatie
 • Het reserveren van rittens vanaf 6 weken oud is enkel mogelijk als ze op gewicht zijn en dus 100 gram of meer wegen. Zo willen we voorkomen dat de rittens in problemen geraken bij een intro met volwassen ratjes
 • Indien er rittens in de opvang zitten met populaire kleurtjes, vachtvormen of dumbo-oren, dan kan Ratopia vragen dat deze enkel worden geplaatst met rittens die een minder populair kleurtje draagt

Reserveringsvoorwaarden 

 • Reserveren kan je doen door een mailtje te sturen naar rattenopvang.ratopia@gmail.com met vermelding van je naam, om welk(e) ratje(s) het gaat en welke kooi, bodembedekking en voer je hebt. Hiervan vragen we ook om een foto door te sturen
 • Na reservatie kan een rat maximum 10 dagen worden gereserveerd, hierna worden er kosten aangerekend voor het verblijf
 • Indien je weet dat je een ratje pas vanaf een bepaalde datum kan afhalen, betaal je de verblijfskosten via overschrijving om te voorkomen dat gereserveerde ratten langer dan nodig in de opvang blijven